Συντήρηση καυστήρα

Η συντήρηση του καυστηρά είναι μια εργασία η οποία θα πρέπει να είναι τακτική και να δίνετε η απαραίτητη προσοχή. Η συντήρηση πρέπει να γίνετε μια φορά τον χρόνο και το χρονικό διάστημα που προτείνεται  είναι οι μήνες ακριβώς μετά την λήξη της περιόδου θέρμανσης, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, ώστε να μην μείνουν τα κατάλοιπα από τον καυστηρά ολόκληρο το καλοκαίρι μέχρι να αρχίσει ξανά η περίοδος θέρμανσης, όποτε ο καθαρισμός του καυστηρά γίνετε ποιο δύσκολος και υπάρχει και μεγαλύτερη πιθανότητα διάβρωσης των εσωτερικών τοιχωμάτων του καυστηρά.

Στο Λεβητοστάσιο  θα πρέπει να υπάρχει αποθηκευμένο σε ασφαλές σημείο το απαραίτητο φύλλο συντήρησης του καυστηρά τόσο για να μπορεί ο τεχνικός οποιαδήποτε στιγμή να δει προηγούμενες εργασίες που έχουν γίνει αλλά και για πιθανό έλεγχο που μπορεί να γίνει στην εγκατάσταση. Επίσης κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου θα πρέπει  να κατεβάσουμε τον διακόπτη του ρεύματος για λογούς οικονομίας αλλά και ασφάλειας ,επίσης  στον χώρο του καυστηρά θα πρέπει να υπάρχει ευκολία στην προσπέλαση και να έχουμε απομακρύνει κάθε εύφλεκτο υλικό που βρίσκετε στον χώρο.

Μεριμνήστε για την πυρασφάλεια του λεβητοστασίου, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά ένας αυτόματος πυροσβεστήρα οροφής καθώς και ένας πυροσβεστήρας χειρός εκτός του χώρου (Νομοθεσία : Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005 ΦΕΚ Β’52/20-1-2005)