Συντήρηση ανελκυστήρα

Η τεχνική υποστήριξη -συντήρηση του ανελκυστήρα πρέπει αν είναι τακτική και να γίνετε σε μηνιαία βάση ενώ είναι υποχρεωτική από τον νομό. Η μη τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα έχει σαν αποτέλεσμα να φθείρονται τα εξαρτήματα του ανελκυστήρα και να εμφανίζονται βλάβες που θα επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση ενώ ταυτόχρονα μειώνει και τον κύκλο ζωής του ανελκυστήρα.

Το ποιο βασικό όμως είναι ότι ένας ανελκυστήρας ο οποίος παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα ασυντήρητος ή όχι ορθά συντηρημένος, δεν είναι ασφαλής.

Μαζί με τους συνεργάτες μας εγγυόμαστε την ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας και την συντήρηση του και προσφέρουμε ένα πλήρη πακέτο, αναλαμβάνοντας τόσο την συντήρηση όσο και οποιαδήποτε βλάβη προκύψει και αλλαγή στην εκάστοτε εγκατάσταση, πάντα μέσωεγκεκριμένου και πιστοποιημένου δικτύου συνεργατών .