Διαχείριση ακινήτων

airbnb-slider-alfadakis

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον χώρο της διαχείρισης ακινήτων, τόσο στην μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων, όσο και στην βραχυχρόνια μίσθωση∙ αναλαμβάνει την σωστή εύρεση ενοικιαστή, όταν πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση, αλλά και την προβολή του και την διαχείριση σε πλατφόρμες Airbnb και Booking όταν αναζητάτε παθητικό εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων.

Αξιολογούμε δωρεάν το ακίνητο σας και προτείνουμε λύσεις για να γίνει όσο πιο αποδοτικό είναι εφικτό, και για να αναδείξουμε πού θα είχε την μεγαλύτερη κερδοφορία από τα δυο είδη μισθώσεων, βραχυχρόνια ή μακροχρόνια.

Διαχειριζόμαστε πλήρως το ακίνητο σας, με εσάς να έχετε πάντα τον έλεγχο και τον τελευταίο λόγο. Το γραφείο μας αναλαμβάνει από την αρχή ως το τέλος όλη την διαδικασία, να προετοιμάσει και να προωθήσει σωστά το ακίνητο σας, την εύρεση μισθωτή και μίσθωσης, είσπραξη μισθωμάτων, διαχείριση μισθωτή και διαχείριση κρίσεων, νομικές διαδικασίες και τεχνική υποστήριξη .

Αυτά που κερδίζει ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου όταν παραχωρεί την διαχείριση του, υπερτερούν σε σχέση με τα χρήματα που επενδύει στην αμοιβή του διαχειριστή. Το κυριότερο είναι ότι εξοικονομεί προσωπικό χρόνο, που στις μέρες μας έχει βαρύτητα, μιας και οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι τόσο απαιτητικοί.

Απευθύνεται σε κάποιον που γνωρίζει τις ανάγκες της αγοράς και κάθε φορά να παρθεί η σωστή απόφαση, ώστε το ακίνητο να είναι πιο αποδοτικό και να μεγιστοποιήσει το κέρδος του∙ και το πιο σημαντικό, να υπάρχει σωστή προβολή του ακινήτου, τόσο από ηλεκτρονικές πλατφόρμες (όπως είναι η Booking και το Airbnb) όσο και σε τουριστικά γραφεία.